SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI

II EDYCJA AKCJI „SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI” – koordynator akcji Kamila Hofbauer

     Chcemy zachęcić osoby niepełnosprawne do korzystania z proponowanej przez nas formy spędzania wolnego czasu i udowodnić, że hasło „Sprawni niepełnosprawni” nie jest tylko sloganem, a tor kartingowy może być jednym z wielu miejsc gdzie spotkają ciekawych, życzliwych i otwartych ludzi, sprawdzą swoje możliwości, zadbają o polepszenie koordynacji ruchowej, wezmą udział w bezpiecznej rywalizacji i choć przez chwilę zapomną o jakichkolwiek różnicach, odczuwalnych w życiu codziennym. Dla osób, którym niepełnosprawność uniemożliwia samodzielną jazdę na torze przygotowaliśmy tandemy, tj. gokarty dwuosobowe, dzięki którym będzie można aktywnie uczestniczyć w proponowanych przez nas zajęciach.

Naszymi celami są:

1)      Kontynuacja akcji „SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI, zapoczątkowanej w 2013r. [Honorowy Patronat Marszałka Województwa na rok 2013].

2)      Zainteresowanie instytucji, stowarzyszeń i fundacji odpowiedzialnych za aktywizację osób niepełnosprawnych, możliwościami sportu kartingowego, które można wykorzystać do realizacji tego celu.

3)      Promowanie sportu kartingowego, jako bezpiecznej dyscypliny umożliwiającej osobom niepełnosprawnym poprawę sprawności ruchowej, jakości życia oraz rozwoju interpersonalnego.

4)      Dotarcie do jak najszerszego grona osób niepełnosprawnych, w celu umożliwienia im poznania sportu kartingowego, jako ciekawej i atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu, doskonalenia własnych umiejętności i sposobu na poznanie ciekawych ludzi.

5)      Dążenie do zmiany stereotypów zmuszających osoby niepełnosprawne do rezygnacji z aktywności życiowej i podejmowania nowych wyzwań.

6)      Wyłonienie osób, które mają predyspozycje do tego, aby po podjęciu treningów uczestniczyć w równoprawnej rywalizacji z osobami pełnosprawnymi w Pucharach organizowanych na torze.

 

     Chcemy udowodnić, że wbrew przyjętym stereotypom, choroba i niesprawność nie muszą być przeszkodą w korzystaniu z aktywności fizycznej, poznawaniu ciekawych ludzi, uczestnictwie w imprezach zbiorowych, poprawie sprawności ruchowej oraz w rozwoju interpersonalnym.

     Aktywny udział w życiu społecznym pozwala zapomnieć o swoich ograniczeniach, a dzięki temu budzi się w ludziach poczucie równości niezbędne do poprawy komfortu życia.

     Każdy z nas tworząc swoją historię niejednokrotnie przekonuje się, iż możliwość przynależenia do grupy, podjęcia rywalizacji, podnoszenia swoich predyspozycji i nowe wyzwania, stają się motorem napędzającym każdego człowieka.

     Poznając osoby różniące się od nas zmieniamy perspektywę postrzegania otaczającej nas rzeczywistości i rozwijamy w sobie umiejętności empatii. Inni, różni, nie znaczy gorsi i tego chcemy nauczyć wszystkich, którzy będą uczestniczyć w podejmowanych przez nas działaniach.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zapisów na zajęcia prosimy o kontakt:

Kamila Hofbauer
Manager ds. Kontaktów z Klientem Biznesowym i Sprzedaży
tel. 509-800-210
e-mail: hofbauer@torkartingowy.eu

Koordynatorem i autorem akcji jest Kamila Hofbauer, działająca z upoważnienia właściciela Halowego Toru Kartingowego „Wrocław Racing Center”, przy ul. Buforowej 2, 52-131 Wrocław. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, wykorzystanie materiałów bez pisemnej zgody autora zabronione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.