Regulamin Wrocław Racing Center

REGULAMIN TORU KARTINGOWEGO Wrocław Racing Center

 Ustalenia ogólne:

 1. Tor kartingowy Wrocław Racing Center, jego wyposażenie oraz przynależna infrastruktura mieści się przy
  Buforowej 2 we Wrocławiu i jest prowadzony przez „Sławko” Sławomir Murański, zwanym dalej Organizatorem.
 2. Korzystanie z obiektu jest odpłatne. Ceny za korzystanie z toru i wyposażenia wynikają z cennika opracowanego przez Organizatora i znajdującego się w dyspozycji obsługi toru.
 3. Zasady użytkowania toru, cennik, formę, trasę, czas przejazdu, model gokarta, ilość gokartów na torze, kolejność jazdy oraz przerwy w działaniu toru ustala Organizator.
 4. Z toru mogą korzystać osoby w wieku od lat 3* i o odpowiednich do kierowania gokartem warunkach fizycznych. Osoby poniżej 16 lat będą dopuszczone do korzystania z toru wyłącznie za zgodą i w obecności swoich opiekunów. *dzieci w wieku 3-6 lat życia mogą korzystać ze specjalnie przygotowanych gokartów, jazdy te odbywają się wyłącznie z obsługą toru.
 5. Przed wstępem na tor Uczestnik lub jego opiekun jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem na potwierdzenie czego, składa podpis na przygotowanym przez Organizatora papierowym formularzu rejestracyjnym lub elektronicznie w systemie Karting Manager. Uczestnik jest zobowiązany do podania swoich prawdziwych danych osobowych podczas rejestracji.
 6. Uczestnik zgadza się na przechowywanie i przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych przez Organizatora tylko i wyłącznie na jego potrzeby, w celu umożliwienia Organizatorowi właściwego świadczenia usług. Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie podanych danych do przesłania informacji reklamowych tylko od Organizatora. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia w każdym momencie.
 7. Przed przystąpieniem do korzystania z toru konieczne jest zapoznanie się Uczestnika ze znaczeniem flag sygnalizacyjnych, zasadami bezpieczeństwa oraz obsługą gokarta.
 8. Do korzystania z toru niezbędny jest zakup biletu wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

Reklamacje, uwagi lub sugestie co do oferty organizatora, sposobu organizacji obiektu oraz zasad korzystania z gokartów można składać bezpośrednio obsłudze lub na następujący adres e-mail: biuro@torkartingowy.eu

Wszystkie punkty niniejszego Regulaminu zostały zawarte aby zapewnić Uczestnikom
jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.

 

 Ograniczenia:

 1. O możliwości korzystania z danego modelu gokarta decyduje obsługa toru.
 2. Z toru nie mogą korzystać osoby pod wpływem leków oraz innych środków wpływających na reakcję kierującego pojazdem, osoby z nadciśnieniem i chorobami serca, problemami z plecami, padaczką, utratami świadomości oraz kobiety w ciąży.
 3. Z toru nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Organizator lub obsługa toru w przypadku podejrzenia o niespełnienie warunku zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do jazdy bądź usunięcia go z toru.
 4. Brak znajomości flag sygnalizacyjnych oraz pozostałych zasad panujących na torze skutkuje niedopuszczeniem Uczestnika do jazdy.

 

Zasady korzystania z toru:

Każdy Uczestnik przed rozpoczęciem jazdy zobowiązany jest przejść szkolenie z zasad panujących na torze oraz przygotować się odpowiednio do jazdy:

 1. zapoznać się ze znaczeniem flag sygnalizacyjnych;
 2. zapoznać się z warunkami na torze, kierunkiem jazdy i zasadami jazdy;
 3. zapoznać się ze sposobem prowadzenia gokarta;
 4. zabezpieczyć wszystkie ruchome części garderoby (szaliki, chustki, luźne bluzki itp.);
 5. wyjąć z kieszeni klucze, telefony, dokumenty i inne rzeczy mogące wypaść w czasie jazdy;
 6. posiadać kominiarkę wymaganą ze względów higienicznych;
 7. założyć kask i bezwzględnie nie opuszczać gokarta po rozpoczęciu wyścigu.
 8. Znaczenie flag sygnalizacyjnych:
 • flaga żółta i żółte światła: niebezpieczeństwo na torze – ograniczyć prędkość do tempa spacerowego absolutny zakaz wyprzedzania;
 • flaga niebieska: zmniejszyć prędkość, zjechać do zewnętrznej krawędzi toru i przepuścić szybszego Uczestnika;
 • flaga czerwona: zatrzymać gokarta w wyznaczonym miejscu i oczekiwać na polecenia obsługi;
 • flaga czarno-biała szachownica: koniec jazdy – należy zmniejszyć prędkość do nie przekraczając prędkości spacerowej;
 • flaga czarna: zjazd do parku maszyn lub wykluczenie Uczestnika z dalszej jazdy. Po zatrzymaniu należy pozostać w gokarcie do momentu usłyszenia zgody na opuszczenie gokarta ze strony obsługi;

Zasady bezpieczeństwa:

 1. Uczestnik korzystający po raz pierwszy z toru jest szczególnie zobowiązany do ostrożnej i wolnej jazdy;
 2. Uczestnik ma obowiązek stosować się do zasad korzystania z toru oraz poleceń obsługi;
 3. Uczestnik ma obowiązek stosować się do flag sygnalizacyjnych oraz sygnałów świetlnych;
 4. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania ograniczonego zaufania wobec innych użytkowników toru;
 5. Uczestnikom zabrania się:
 • jazdy w klapkach lub butach na wysokim obcasie;
 • jazdy z długimi rozpuszczonymi włosami;
 • prowadzenia gokarta jedną ręką;
 • celowego uderzania w inne gokarty oraz uderzania w bandy zabezpieczające;
 • utrudniania jazdy innym uczestnikom, np. celowe zajeżdżanie drogi, gwałtowne hamowanie, niekontrolowane poślizgi, blokowanie szybszego Uczestnika, zatrzymywania się na torze bez powodu;
 • jazdy w kierunku odwrotnym, niż wyznaczona trasa;
 • wciskania jednocześnie pedału gazu i hamulca;
 • opuszczania gokarta w czasie wyścigu i w parku maszyn bez wyraźnej prośby obsługi toru;
 • samodzielnego wypychania z band;

6. W sytuacjach uszkodzenia toru przez Uczestników czas przejazdu może zostać skrócony o czas usunięcia tych uszkodzeń w celu zachowania bezpieczeństwa dalszej jazdy.

7. Wszelkie problemy techniczne i nieprawidłowości należy zgłaszać obsłudze toru, a problemy podczas trwania wyścigu trzeba zasygnalizować przez podniesienie ręki oraz zatrzymanie się przy wyznaczonym przez pracownika miejscu.

8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w tylnej prawej części gokarta znajduje się silnik oraz tłumik, na który należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na temperaturę którą osiąga i łatwość przypadkowego oparzenia.

9. Osoby towarzyszące mogą oglądać wyścig tylko z miejsca wyznaczonego przez obsługę toru.

10. Osobom towarzyszącym zabrania się wchodzenia do parku maszyn.

11. Na terenie toru kartingowego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu (z wyłączeniem stref do tego przeznaczonych)

 

Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, stosowanej sygnalizacji i wskazówek Organizatora oraz obsługi toru. Nie stosowanie się do flag sygnalizacyjnych oraz zasad bezpieczeństwa skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z jazdy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *