Plan toru/obiektu

Mapa toru (konfiguracja z 06.03.2023):

Plan obiektu: