MŁODZI BEZPIECZNI

I EDYCJA „MŁODZI BEZPIECZNI” – koordynator akcji Kamila Hofbauer

     Celem tej akcji jest propagowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez edukację dzieci i młodzieży, w tym:

  1. popularyzacja przepisów i zasad ruchu drogowego;
  2. kształtowanie właściwych postaw wobec innych uczestników ruchu;
  3. popularyzacja podstawowych zasad oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
  4. popularyzacja kartingu, jako sportu kształtującego podstawowe umiejętności oraz nawyki niezbędne każdemu kierowcy do bezpiecznej jazdy po drodze.

 

Zajęcia organizowane na torze kartingowym „Wrocław Racing Center”, obejmujące trzy bloki tematyczne, przekazujące wiedzę z niżej wymienionego zakresu.

BLOK I       Warsztaty z zakresu podstawowych zasad ruchu drogowego.

Zapoznanie uczestników warsztatów z podstawowymi pojęciami i zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym, uświadomienie zagrożeń i sytuacji niebezpiecznych na drodze, jak również  przedstawienie prawidłowego postępowania  w tych sytuacjach.

BLOK II       Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zapoznanie uczestników warsztatów z ogólnymi zasadami postępowania na miejscu kolizji i wypadku drogowego, w tym zasady postępowania z poszkodowanymi, wzywania i udzielania pierwszej pomocy [omawiane przypadki: zatrzymanie krążenia i oddychania, porażenie prądem elektrycznym, oparzenia, pozycja bezpieczna].

BLOK III       Szkolenie praktyczne na torze oraz jazda gokartami.

Zapoznanie uczestników warsztatów z obsługą, działaniem i reakcją pojazdu mechanicznego na czynności wykonywane przez kierowcę. Nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych dla każdego uczestnika ruchu drogowego w celu  bezpiecznego poruszania się po drodze.

     Sport kartingowy stanowi dla młodych ludzi znakomite przygotowanie do życia w zmotoryzowanym świecie. Pragniemy wykorzystać możliwości tej dyscypliny sportu, w celu zakrzewienia w dzieciach i młodzieży zasad bezpiecznego i kulturalnego poruszania się po drogach, aby w przyszłości byli świadomymi i odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego.

     Propagujemy hasło, iż nowa kultura jazdy jest gwarancją większego bezpieczeństwa nowych użytkowników dróg, którymi za parę lat będą nasze dzieci.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zapisów na zajęcia prosimy o kontakt:

Kamila Hofbauer
Manager ds. Kontaktów z Klientem Biznesowym i Sprzedaży
tel. 509-800-210
e-mail: hofbauer@torkartingowy.eu

Koordynatorem i autorem akcji jest Kamila Hofbauer, działająca z upoważnienia właściciela Halowego Toru Kartingowego „Wrocław Racing Center”, przy ul. Buforowej 2, 52-131 Wrocław. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, wykorzystanie materiałów bez pisemnej zgody autora zabronione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *