Regulamin DLK PRO 2021

[button link=” https://www.torkartingowy.eu/dlk-pro” type=”small” color=”orange”] Wróć [/button] [button link=” https://www.torkartingowy.eu/dlk-pro-wyniki” type=”small” color=”orange”] Wyniki [/button] [button link=” https://www.torkartingowy.eu/dlk-mini” type=”small””orange” color=”orange”] DLK MINI [/button]

 
 

Regulamin Dolnośląskiej Ligi Kartingowej (DLK PRO 2022)

 1) Postanowienia wstępne

Zawody Dolnośląskiej Ligi Kartingowej dla Zawodników kartingowych na poziomie: średnio zaawansowanym i zaawansowanym, dalej zwanymi „DLK PRO” rozgrywane są na halowym torze kartingowym Wrocław Racing Center przy ul. Buforowej 2. Organizatorem zawodów jest firma „Sławko” Sławomir Murański – tor kartingowy Wrocław Racing Center. Podczas zawodów ligowych obowiązuje podstawowy regulamin toru, dodatkowo rozszerzony o zasady znajdujące się w poniższym regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, po poinformowaniu uczestników DLK PRO o tej zmianie.

2) Warunki uczestnictwa w DLK PRO:

– posiadanie karty klubowej Wrocław Racing Center;
– jazda na gokartach standard 6,5KM;
— uzyskanie kwalifikacji: minimum +1,500 sek do średniego czasu z poprzedniego wyścigu lub sesji treningowej przed ligą;
– zgłoszenie się na bieżący wyścig w odpowiednim poście na Facebook* lub telefonicznie;
– zapoznanie z regulaminem toru Wrocław Racing Center oraz DLK PRO;
– własne doważanie do 90kg;
– wniesienie opłaty podstawowej oraz wpisowego;

Limit Zawodników w wyścigu wynosi 26 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

*DLK Pro 2021 – Dolnośląska Liga Kartingowa
https://www.facebook.com/events/3071366309768032/

 3) Wpisowe:

– opłata podstawowa za start w pojedynczym wyścigu ligi (Q+PF+F): 110 zł;
– jednorazowe wpisowe do DLK PRO: 50 zł (przeznaczone na nagrody po zakończeniu sezonu);
– treningi przed DLK PRO zgodnie z obowiązującym cennikiem i należnymi zniżkami;

Opłaty kartą/gotówką w recepcji toru, maksymalnie do 15 minut przed rozpoczęciem zawodów.
W celu przyspieszenia rozliczeń, uniknięcia kolejek i opóźnień w starcie zawodów, sugerujemy przygotowanie wcześniej odliczonej kwoty gotówki.

4) Terminarz:

Organizator przewiduje rozegranie 48. wyścigów ligi. Każda z 4. rund DLK PRO składa się z 12. wyścigów, rozgrywanych we wtorki o godz. 21:00 w poniższych terminach*:

– I Runda (styczeń-marzec)
wyścigi: 04.01 / 11.01 / 18.01 / 25.01 / 1.02 / 08.02 / 15.02 / 22.02 / 01.03. / 08.03 / 15.03 / 22.03
– II Runda (kwiecień-czerwiec)
wyścigi: 05.04 / 12.04 / 19 04 / 26.04 / 10.05 / 17.05 / 24.05 / 31.05 / 7.06 / 14.06 / 21.06 / 28.06
– III Runda (lipiec-wrzesień)
wyścigi: 05.07 / 12.07 /19.07 / 26.07 / 2.08 / 09.08 / 16.08 / 23.08 / 06.09 / 13.09 / 20.09 / 27.09
– IV Runda (październik-grudzień)
wyścigi: 04.10 / 11.10 / 18.10 / 25.10 / 8.11 / 15.11 / 22.11 / 29.11 / 06.12 / 13.12 / 20.12 / 27.12

*w związku z Covid19 i możliwymi ograniczeniami w funkcjonowaniu toru, terminy zawodów mogą zostać przesunięte lub całkowicie odwołane. Bieżące informacje będą umieszczane w wydarzeniu „DLK PRO 2021 – Dolnośląska Liga Kartingowa” na Facebook.

4) Kategoria i doważanie: Max (90kg)

Podczas zawodów obowiązuje doważanie we własnym zakresie do minimum 90kg. Doważanie Zawodnika nie może stwarzać zagrożenia podczas jazdy, być niechlujnie umocowane oraz niszczyć wyposażenia toru, w tym gokartów. W przypadku zgubienia doważania w trakcie wyścigu, Zawodnik zostaje usunięty z toru za stwarzanie niebezpieczeństwa (DSQ). Po każdym zakończonym wyścigu Organizator pojedynczo wywołuje Zawodnika na obowiązkowe ważenie. W przypadku opuszczenia gokarta bez wezwania, Zawodnik otrzymuje karę 5 sek. do wyścigu lub dyskwalifikację w przypadku opuszczenia parku maszyn bez poddania się procedurze. Ważenie odbywa się w pełnym stroju, w którym zawodnik bierze udział w wyścigu oraz dodatkowym doważaniem. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora braku wymaganej wagi, Zawodnik zostaje przesunięty na ostatnie miejsce w danym wyścigu, bez przydzielania punktów (DSQ).

Po zakończonym wyścigu Zawodnik lub Opiekun ma obowiązek usunąć własne elementy doważania oraz akcesoria z gokarta, a pozostałe wyposażenie toru (kask, kołnierz, wkładka, odważniki) odłożyć na wyznaczone do tego miejsce. Zabrania się pozostawiania doważania oraz pozostałych akcesoriów w parku maszyn oraz „szarej strefie” w sposób utrudniający przemieszczanie się Zawodnikom oraz Organizatorowi. W przypadku pozostawienia doważania, nieodłożenia lub nieposzanowania wyposażenia toru, Organizator może doliczyć 5 sek. kary do wyścigu. W przypadku trwałego zniszczenia wyposażenia toru, Zawodnik ma obowiązek pokryć równowartość straty. Wszyscy Zawodnicy będą ważeni na tej samej wadze udostępnionej przez Organizatora, która będzie dostępna dla wszystkich również przed zawodami podczas trwania treningów.

5) Klasyfikacja i punktacja DLK PRO:

Każdy wyścig DLK PRO składa się z kwalifikacji (Q), wyścigu prefinałowego (PF) oraz wyścigu finałowego (F). 12. wyścigów DLK PRO składa się na jedną rundę DLK PRO 2022. Oznacza to, że Organizator przewiduje rozegranie 48. wyścigów, czyli 4. rund w sezonie 2022*, zakończonych klasyfikacją generalną DLK PRO z rozdaniem nagród dla czołowych zawodników. Każdy Zawodnik, na koniec rundy, będzie miał odliczone 3. najsłabsze wyścigi z 12. rozegranych.

*w związku z Covid19 i możliwymi ograniczeniami w funkcjonowaniu toru, terminy zawodów mogą zostać przesunięte lub całkowicie odwołane.

Za każdy wyścig (PF i F) Zawodnicy otrzymają następujące punkty:
– PF: 25/20/16/13/11/10 pkt. itd. odejmując po jednym punkcie za każde następne miejsce;
– F(A): 50/40/32/26/22/20 pkt. itd. odejmując po jednym punkcie za każde następne miejsce;
– F(B): punkty w Finale B są przyznawane kolejno licząc od ostatniego miejsca w F(A).

Po każdych 4. wyścigach, dla 10. najwyżej sklasyfikowanych Zawodników, Organizator przewiduje dodatkową bezpłatną rywalizację w postaci wyścigu „Last Man Standing”. Za tę rywalizację będą przyznawane punkty jak za PF: 25/20/16/13/11/10/9/8/7/6/ i wliczane do klasyfikacji nowo rozpoczętej rundy.

Suma punktów z 9. wyścigów DLK i 3. wyścigów LMS stworzy klasyfikację rundy, za którą zgodnie z zajętą pozycją zostaną przyznane „małe punkty”: 50/40/32/26/22/20 pkt. itd. odejmując po jednym punkcie za każde następne miejsce. Suma punktów z 4. rund zadecyduje o kolejności w klasyfikacji generalnej oraz Mistrzostwie Dolnośląskiej Ligi Kartingowej 2022. W przypadku tej samej ilości punktów, będą brane pod uwagę: liczba wygranych rund, liczba wygranych wyścigów, większa liczba wyższych miejsc.

6) Forma zawodów DLK PRO:

Organizator przewiduje zmienną formułę zawodów dla każdej rundy, o której będzie informował w wydarzeniu na Facebook. Każdy Zawodnik będzie brał udział w zawodach składających się:
– kwalifikacji (Q), wyścigu prefinałowego (PF) oraz wyścigu finałowego (F) o łącznym czasie trwania około 35 okrążeń.

6a) Rozstawienie do grup kwalifikacyjnych:
Do kwalifikacji Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy na podstawie tzw. rozstawienia z koszyka:
– do pierwszego wyścigu w sezonie 2021 – na podstawie rankingu TopDrivers 2020;
– do kolejnych – na podstawie klasyfikacji z poprzednich wyścigów DLK PRO w danej rundzie;
– do pierwszego wyścigu w miesiącu – na podstawie klasyfikacji generalnej DLK PRO;
Przydzielanie do grup kwalifikacyjnych „z koszyka” odbywa się do godz. 18:30 w dniu wyścigu, na podstawie zgłoszonej listy Zawodników w wydarzeniu na Facebook. Zawodnicy zgłoszeni po tym terminie, będą przydzielani do grup losowo z uwzględnieniem ilości Zawodników w poszczególnych grupach.  

6b) Losowanie gokartów:

Gokarty są losowane przez Organizatora lub wskazaną osobę, w obecności minimum 3-osobowej komisji składającej się z Zawodników lub Opiekunów. Losowanie gokartów do kwalifikacji oraz prefinałów odbywa się przed rozpoczęciem zawodów. Kolejność i numery gokartów dla obu grup (zarówno na Q i PF) są takie same. Losowanie do finałów odbywa się po zakończonych wyścigach prefinałowych osobno dla Zawodników w finale A i B. Organizator zadba, o to aby Zawodnicy w PF i F startowali niepowtarzającymi się numerami gokartów. Losowanie nie podlega zmianom czy negocjacjom, a listy startowe zostaną opublikowane w recepcji toru.

6c) Kwalifikacje (Q)

Każdy Zawodnik po wyjeździe z parku maszyn wykonuje tzw. okrążenie rozgrzewkowe, bez pomiaru czasu. Po przekroczeniu linii start/meta Zawodnik rozpoczyna swoje okrążenie/a pomiarowe (w zależności o przewidzianej formuły na daną rundę, kwalifikacje mogą odbywać się na różnym dystansie). Po zakończeniu kwalifikacji, Zawodnik zatrzymuje się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu na torze w szyku z zachowaniem 2m odstępu między poszczególnymi gokartami.

W przypadku kwalifikacji na dystansie 1. okrążenia dozwolone jest wyprzedzanie wyłącznie na okrążeniu rozgrzewkowym, a w przypadku wyprzedzania na okrążeniu pomiarowym Zawodnikowi zostanie doliczona kara 1. sek. do czasu kwalifikacji. Dozwolone jest jedynie omijanie Zawodników stojących z powodu awarii lub innej przyczyny, która uniemożliwiła dalszą jazdę na okrążeniu pomiarowym. Zarówno podczas okrążenia rozgrzewkowego oraz pomiarowego, zabronione jest nieuzasadnione zatrzymywanie się. Ponadto podczas okrążenia pomiarowego obowiązuje nakaz utrzymywania szybkiego tempa. Zabronione jest specjalne zwalnianie, przepuszczanie lub blokowanie innych zawodników. W ww. przypadkach oraz w sytuacji spowodowania kolizji, na Zawodnika może zostać nałożona kara 1 sek. lub dyskwalifikacja, w zależności od rozmiaru przewinienia. Organizator przewiduje również możliwość powtórzenia kwalifikacji, jeżeli incydent na torze spowodował utrudnienia dla większej części Zawodników. Czas i tempo kwalifikacji dyktuje zawodnik, który jako pierwszy rozpocznie okrążenie pomiarowe. W gestii każdego zawodnika leży ustalenie dystansu, tempa oraz wykorzystania toru jak najlepiej podczas czasu kwalifikacji. W przypadku nieukończenia kwalifikacji w regulaminowym czasie lub niedoważenia Zawodnik zostaje sklasyfikowany na ostatnim miejscu. Czas okrążenia pomiarowego decyduje o pozycji startowej do wyścigu PF. Jako wynik ostateczny kwalifikacji brany jest najlepszy czas okrążenia (chyba, ze Organizator zmieni formułę na daną rundę). W przypadku uzyskania identycznych czasów przez dwóch lub więcej Zawodników, pod uwagę brana jest klasyfikacja generalna DLK PRO.

6d) Wyścigi (PF i F)

Kolejność do wyścigu prefinałowego (PF) jest ustalana na podstawie czasów z kwalifikacji (Q). Kolejność do wyścigu finałowego (F) na podstawie zajętych pozycji w prefinale (PF A i B) z uwzględnieniem kar oraz najlepszego czasu okrążenia wyścigu prefinałowego dla Zawodników zajmujących te same pozycje. O zwycięstwie w wyścigu DLK PRO decyduje kolejność na mecie w wyścigu finałowym (FA) po uwzględnieniu ewentualnych kar czasowych.

Start zatrzymany:
Zawodnicy zajmują gokarty zgodnie z wylosowanymi numerami, następnie na wskazanie wyjeżdżają na tor i zatrzymują się w miejscu wskazanym przez Organizatora w szyku z zachowaniem 2m odstępu między poszczególnymi gokartami. Na wskazanie Organizatora, Zawodnicy tempem spacerowym, z zachowaniem bezpieczeństwa i zgodnie z kolejnością wyznaczoną do finału zajmują pozycje na polach startowych i oczekują na rozpoczęcie wyścigu. Podnoszenie obrotów po przez wciskanie pedału gazu, nadmierna prędkość przy zajmowaniu pola startowego jest karana 1 sek., a falstart 5 sek. doliczonymi do czasu wyścigu. Po zgłoszeniu gotowości, po przez uniesienia kciuka w górę, Organizator rozpoczyna procedurę startową. Zgaśnięcie obu czerwonych świateł oznacza rozpoczęcie wyścigu. W przypadku awarii gokarta lub incydentu utrudniającego jazdę większej części Zawodników po starcie, Organizator może wznowić procedurę startową, sygnalizując to żółtymi światłami i ruchem okrężnym palca.

Start lotny:
Zawodnicy zajmują gokarty zgodnie z wylosowanymi numerami, następnie na wskazanie wyjeżdżają na tor i zatrzymują się w miejscu wskazanym przez Organizatora w szyku z zachowaniem 2m odstępu między poszczególnymi gokartami. Na wskazanie Organizatora zawodnicy zgodnie z kolejnością wyznaczoną do finału zatrzymują się w kolejnym miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Na znak Organizatora, lider prowadzi grupę w szyku, w niezmienionej kolejności aż do momentu, gdy zgasną oba czerwone światła. Kierowcy w szyku muszą poruszać się w lini,  z małą prędkością w stałych, niewielkich odstępach. Podczas okrążenia formującego/najazdowego zabronione jest dogrzewanie opon, jazda slalomem, nieuzasadnione hamowanie itd. Wyścig rozpoczyna się po przekroczeniu przez Zawodnika linii startu/mety. Przed liną Zawodnicy nie mogą zmienić kolejności. W przypadku nieprawidłowości (zbyt szybki najazd, zbyt duża odległość między Zawodnikami, wyprzedzanie, incydent i ww.) Organizator może doliczyć karę 1-10 sek. do czasu wyścigu, a procedura startu może zostać powtórzona.

W trakcie wyścigu:
Zawodnik poprzedzający ma prawo wyboru optymalnego toru jazdy i zmiany tego toru jeden raz przed zakrętem jak również zamykania tzw. „drzwi”, czyli blokowania rywala jadącego z tyłu poprzez zejście do wewnętrznej zakrętu. Zamykanie „drzwi” może odbywać się przy wejściu w zakręt do momentu kiedy gokart atakujący z tyłu znajduje się poniżej 1/2 swojej długości w stosunku do karta broniącego swojej pozycji. Od połowy długości każdy z Zawodników musi zachować swój tor jazdy po stronie, na której aktualnie się znajduje.

W momencie jakiejkolwiek kolizji, wypadku bądź awarii gokarta, Zawodnik zobowiązany jest podnieść rękę do góry w celu przywołania Organizatora, cały czas pozostając w gokarcie. Zabronione jest samodzielne wypychanie, zawracanie pod prąd lub inne zachowanie stwarzające zagrożenie dla Zawodnika jak i pozostałych uczestników wyścigu. Za naruszenie tego przepisu Zawodnik może otrzymać od 5 sek. kary lub dyskwalifikację w wyścigu, w zależność od stworzonego zagrożenia.

W przypadku awarii gokarta uniemożliwiającej dalszą jazdę, Organizator nie przewiduje wymiany gokarta, restartu wyścigu, ani rekompensaty dla Zawodnika z awarią. Zawodnik, który nie ukończył wyścigu (DNF) zostanie sklasyfikowany na końcu stawki, przed zawodnikami z dyskwalifikacją (DSQ).

W przypadku przerwania wyścigu, jest on powtarzany zgodnie z kolejnością startową lub po przekroczeniu 3. okrążeń wyścigu, zgodnie z kolejnością ostatniego zaliczonego pełnego okrążenia wyścigu przed incydentem. Zawodnik, który pośrednio lub bezpośrednio spowodował incydent, może wziąć udział w wznowieniu wyścigu, chyba że Organizator podejmie inną decyzję (np.: ze względu na stan techniczny gokarta po incydencie).

Podczas neutralizacji, zawodnik będący aktualnie na pierwszej pozycji ma za zadanie znacznie obniżyć swoją prędkość tak, aby w możliwie najkrótszym czasie pozostali zawodnicy mogli utworzyć szyk do ponownego wznowienia wyścigu. Za rażące naruszenie tego przepisu i bezcelowe wydłużanie okresu neutralizacji lider otrzyma ostrzeżenie i dodatkowe 5 sek. do czasu wyścigu. Za ponowne naruszenie tego przepisu w tym samym wyścigu nakładana będzie kara dyskwalifikacji.

Wyścig kończy się flagą szachownicą dla aktualnego lidera i kolejnych Zawodników na linii start/meta po upływie określonego czasu przewidzianego przez Organizatora na daną rundę. Zawodnicy po minięciu szachownicy mają obowiązek pokonać okrążenie zjazdowe tempem spacerowym, bez zatrzymywania się na torze i bezpiecznie, powoli zjechać do parku maszyn.

6e) Procedura Pit-Stop, Stop&Go oraz Joker Lap:

Pit-Stop można wykonać po rozpoczęciu wyścigu (przekroczeniu prostej start/mety) do przedostatniego okrążenia wyścigu (tak aby po wyjeździe z parku maszyn pokonać pełne okrążenie i zakończyć wyścig przekraczając prostą start/meta). Zjazd do parku maszyn zaleca się zasygnalizować po przez podniesieniem ręki (aby zawodnik z tyłu miał świadomość manewru i aby nie doszło do kolizji). Sygnalizacja ręką nie jest obowiązkowa, ale wszystkie incydenty związane ze zjazdem do parku maszyn będą rozstrzygane na niekorzyść Zawodnika, który nie zasygnalizował manewru. Nad wjazdem do parku maszyn znajdują się dwie czerwone lampy, które informują o możliwości wjazdu. W parku maszyn mogą jednocześnie przebywać 2 gokarty (w lewym i prawym „slocie”). Świecąca na czerwono lewa lampa sygnalizuje, że lewa slot jest zajęty. Analogicznie prawa. W przypadku zjazdu na czerwonym świetle, zawodnik musi zatrzymać się w polu nr 1 i poczekać aż Zawodnik będący w parku maszyn zakończy procedurę Pit-Stop i wyjedzie na tor.

Procedura zajazdu do Pit-Stopu:

 1. zalecane podniesienie ręki sygnalizujące zjazd do parku maszyn;
 2. bezpieczny wjazd i zredukowanie prędkości;
 3. zatrzymanie się w wyznaczonym polu nr 1;
 4. naciśnięcie włącznika świateł;
 5. podjechanie i zatrzymanie się w wyznaczonym polu nr 2;
 6. wyjechanie z parku maszyn po zgaśnięciu czerwonego światła;
 7. zachowanie bezpieczeństwa przy wyjeździe, wyjazd korytarzem oznaczonym białą linią.

Stop&Go można wykonać po rozpoczęciu wyścigu (przekroczeniu prostej start/mety) do przedostatniego okrążenia wyścigu (tak aby po wyjeździe z parku maszyn pokonać pełne okrążenie i zakończyć wyścig przekraczając prostą start/meta). Zjazd do parku maszyn zaleca się zasygnalizować po przez podniesieniem ręki (aby zawodnik z tyłu miał świadomość manewru i aby nie doszło do kolizji). Sygnalizacja ręką nie jest obowiązkowa, ale wszystkie incydenty związane ze zjazdem do parku maszyn będą rozstrzygane na niekorzyść Zawodnika, który nie zasygnalizował wjazdu.

Procedura zajazdu Stop&Go:

 1. zalecane podniesienie ręki sygnalizujące zjazd do parku maszyn;
 2. bezpieczny wjazd i zredukowanie prędkości;
 3. zatrzymanie się w wyznaczonym polu nr 1;
 4. podjechanie i zatrzymanie się w wyznaczonym polu nr 2;
 5. wyjechanie z parku maszyn;
 6. zachowanie bezpieczeństwa przy wyjeździe, wyjazd korytarzem oznaczonym białą linią.

Joker Lap, przejazd przez wydłużoną lub skróconą nitkę toru, można wykonać po rozpoczęciu wyścigu (przekroczeniu prostej start/mety) do ostatniego okrążenia. Przejazd przez Joker Lap zaleca się zasygnalizować po przez podniesieniem ręki (aby zawodnik z tyłu był świadomy manewru i aby nie doszło do kolizji). Sygnalizacja ręką nie jest obowiązkowa, ale wszystkie incydenty związane przejazdem przez Joker Lap będą rozstrzygane na niekorzyść Zawodnika, który nie zasygnalizował manewru.

W zależności od formuły przewidzianej na daną rundę, każdy Zawodnik zobowiązany jest do wykonania obowiązkowego Pit-stopu, Stop&Go lub Joker Lap. Za niewykonanie regulaminowej ilości poprawnych zjazdów w czasie wyścigu Zawodnikowi zostanie nałożona kara:

– brak Pit-Stop – dyskwalifikacja (DSQ);
– brak Stop&Go lub Joker Lap – 30 sek. doliczone do czasu wyścigu;
– niebezpieczny zjazd do parku maszyn – 3 sek.;
– niezatrzymanie lub nieprawidłowe zatrzymanie w wyznaczonym polu – 3 sek.;
– wyjazd przed zgaśnięciem czerwonego światła – PS niezaliczony;
– przejazd przez park maszyn bez próby wykonania procedury – 10 sek.;
– spowodowanie kolizji w parku maszyn – 10 sek.;
– spowodowanie zagrożenia przy wjeździe/wyjeździe z PS – 3 sek.;
– spowodowanie kolizji przy wjeździe/wyjeździe – 10-30 sek. lub dyskwalifikacja;
– wymuszenie pierwszeństwa na Zawodniku będącym na torze – 3 sek.
– przekroczenie linii wyjazdowej z parku maszyn: – 3 sek.
– przekroczenie linii wyjazdowej z parku maszyn i zajechanie drogi Zawodnikowi wyjeżdzającemu z parku maszyn – 3 sek.
– pozostałe kary do decyzji Organizatora;

7) Flagi:

ŻÓŁTA (OKRES NEUTRALIZACJI) – wspierana dodatkowo ostrzegawczymi światłami na torze oznacza wypadek bądź niebezpieczeństwo na torze. Pokazywana nakazuje zawodnikom znaczne obniżenie prędkości, całkowity zakaz wyprzedzania i zachowanie ostrożności do czasu zniknięcia i zgaszenia świateł ostrzegawczych. Sygnalizowana podczas wyścigu powoduje okres neutralizacji, który pociąga za sobą zakaz wyprzedzania, zachowanie ostrożności i utworzenie szyku za liderem.

NIEBIESKA – pokazywana zawodnikom dublowanym w celu przepuszczenia liderów wyścigu podczas prefinału (PF). Flaga koloru niebieskiego może obowiązywać również podczas wyścigu finałowego (F) jeżeli tempo Zawodnika zdecydowanie odbiega od średniej wyścigu – do decyzji Organizatora

CZERWONA – nakazuje zatrzymanie gokarta w miejscu sygnalizowanym przez Organizatora. Zatrzymując się w wyznaczonym miejscu nie wolno opuszczać gokartów z wyjątkiem, gdy Organizator wyda taką decyzję.

CZARNA – zjazd do parku maszyn lub wykluczenie zawodnika z wyścigu.

SZACHOWNICA – pokazywana na linii start/meta oznacza koniec kwalifikacji bądź wyścigu.

8) Zasady, wykroczenia i kary wcześniej nie wymienione

Każdy Zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z ogólnym regulaminem toru Wrocław Racing Center oraz regulaminem zawodów. O karach, ich wysokości oraz stopniu przewinienia decyduje Organizator. W skrajnych przypadkach uczestnik może zostać zdyskwalifikowany (DSQ), co wiąże się z sklasyfikowaniem na końcu stawki, bez przyznania punktów za dany wyścig. Po zakończonym wyścigu, zawodnicy uzyskają informacje o potencjalnie otrzymanych przez nich karach. Złożenie oficjalnego protestu od otrzymanej kary lub nieotrzymanej kary przez innego Zawodnika wymaga złożenia kaucji wynoszącej 50 zł, która przepada w przypadku nieuznania protestu. Wszystkie zapytania, protesty i wnioski dotyczące wyników, otrzymanych kar itp. można zgłaszać w ciągu 5 minut po ich ogłoszeniu. Decyzje Organizatora są nieodwołalne i ostateczne.

Rodzaje kar:

Organizator może nałożyć poniższe kary, o ile nie ustalono z góry kary nakładanej za złamanie wskazanego punktu regulaminu:
– ostrzeżenie;
– nałożenie kary czasowej jako dodatkowego czasu doliczonego do sesji kwalifikacyjnej bądź przejazdu w wyścigu w zależności od przewinienia;
– dyskwalifikacja;
– odjęcia punktów w wyścigu lub klasyfikacji generalnej;

Wyprzedzanie:

sposób rywalizacji Zawodników pozostaje dowolny z zachowaniem wszystkich wymienionych przepisów objętych niniejszym regulaminem. Następujące rzeczy są niedozwolone i karane podczas manewru wyprzedzania:
– wielokrotne uderzanie poprzedzającego gokarta, nieprzepisowe blokowanie, wypchnięcie z toru jazdy, zepchnięcie na bandę ze skutkiem poważnej utraty prędkości – 5 sek. doliczane do wyników wyścigu;
– za nieprzepisowe wyprzedzanie (faul) – 5 sek.; za nieprzepisowe wyprzedzanie, unieruchomienie lub stratę do 3. pozycji – 10 sek.; za nieprzepisowe wyprzedzanie, unieruchomienie lub stratę wielu pozycji – 20 sek. Zawodnik maksymalnie w ciągu trzech najbliższych zakrętów od momentu faulu może oddać pozycję bez przyznawania kary, a w przypadku jeżeli Zawodnik faulowany spadł o więcej niż jedną pozycję, kara może zostać zmniejszona.
W każdej pozostałej sytuacji, w której zawodnik dopuści się cięższych przewinień otrzymuje karę czasową lub dyskwalifikację w rozgrywanym wyścigu – do decyzji Organizatora.

Pozostałe niedozwolone zachowania w trakcie zawodów:

– jazda slalomem;
– gwałtowne hamowanie bez uzasadnienia;
– zdejmowanie kasku i innych elementów ubrania podczas jazdy do momentu zatrzymania gokarta w wyznaczonym regulaminowo lub wskazanym przez Organizatora miejscu.
– wysiadanie z gokarta na torze podczas trwania jazdy bez zezwolenia Organizatora;
– wchodzenie do parku maszyn bez zezwolenia Organizatora;
– wszelkie inne nie wymienione zachowania niebezpieczne;
– wszelkie zachowania niesportowe i godzące w ideę rywalizacji w duchu fair play:

Zawodnicy oraz ich Opiekunowie zobowiązani są do przestrzeganie zasad kultury osobistej wobec pozostałych Zawodników, a także Organizatora. Każdy przypadek naruszenia tej zasady będzie karany doliczeniem dodatkowego czasu lub dyskwalifikacji w danym wyścigu lub całym cyklu zawodów. Każdorazowa decyzja Organizatora w tej kwestii jest nieodwołalna i nie podlega protestom.

9) Postanowienia końcowe

Każdy zawodnik oraz Opiekun ma prawo wnieść dodatkowe uwagi oraz propozycje do regulaminu i formy zawodów, a Organizator po konsultacji z większą częścią Zawodników wprowadzić zmiany od kolejnego wyścigu DLK PRO.

Zawodnicy mogą dołączyć do DLK PRO w dowolnym momencie w trakcie trwania sezonu.

Każdy Zawodnik oraz Opiekun poprzez wniesienie wpisowego akceptuje regulamin oraz udziela zgody na publikowania przez Organizatora jego danych osobowych w postaci wyników, na wykorzystanie jego wizerunku, w tym wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem oraz zgadza się także udzielić wypowiedzi na potrzeby nagrania audio i video. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań audio-wideo, za pośrednictwem dowolnego medium. Zgoda jest ważna bezterminowo. Dodatkowo każdy Zawodnik zobowiązany jest do podania i uzupełniania swoich danych w profilu zawodnika każdorazowo na żądanie Organizatora. Administratorem danych osobowych jest firma „Sławko” Sławomir Murański – tor kartingowy Wrocław Racing Center, z siedzibą we Wrocławiu 52-131, ul. Buforowa 2, NIP: 895-197-33-96.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zawodów. Organizator zaleca aby każdy Zawodnik posiadał aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 07.01.2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.