BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

I EDYCJA „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” – koordynator akcji Kamila Hofbauer

     Przygotowaliśmy dla dzieci w wieku przedszkolnym, od 3 roku życia, gry i zabawy edukacyjne pozwalające na przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze. Naszym celem jest, aby dzieci po zakończeniu zajęć posiadały wiedzę i umiejętności w zakresie:

  1. umiejętność rozróżnienia i oceny sytuacji bezpiecznych / niebezpiecznych;
  2. umiejętność oceny właściwych / niewłaściwych zachowań pieszych;
  3. znajomość pojęć: pieszy, droga, chodnik, kierowca, sygnalizator, znaki drogowe;
  4. umiejętność rozróżniania podstawowych znaków drogowych [zakazu, na przykładzie – zakaz ruchu pieszych; nakazu, na przykładzie – droga dla pieszych; ostrzegawcze, na przykładzie – uwaga dzieci; informacyjne, na przykładzie – przejście dla pieszych];
  5. znajomość zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię;
  6. poprawność reagowania na sygnał wzrokowy i dźwiękowy;
  7. przestrzeganie ustalonych zasad zachowania.

 

      Pragniemy wykorzystać możliwości lokalowe i techniczne toru kartingowego do propagowania wśród dzieci przedszkolnych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Chcemy wesprzeć nauczycieli przedszkolnych w realizacji zadań zawartych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego w zakresie poznawania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza jego murami, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym.

    Organizowany przez nas cykl spotkań na torze, poprzez zabawę sprawdza dotychczasową wiedzę dzieci oraz pozwala opanować niezbędne umiejętności, które przyczyniają się do zwiększenia ich bezpieczeństwa na drodze.  Chcemy pomóc chronić dzieci przed wystąpieniem zdarzeń, w których mogą one stać się ofiarą lub przyczyną niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *