GOKARTY Wrocław Racing Center – największy halowy tor kartingowy na Dolnym Śląsku. Szeroka flota gokartów, czystość i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie!

Regulamin

REGULAMIN TORU KARTINGOWEGO
Wrocław Racing Center

Ustalenia ogólne:

 1. Obiekt Wrocław Racing Center – tor kartingowy, jego wyposażenie oraz przynależna infrastruktura mieści się przy ul. Buforowej 2 we Wrocławiu i jest prowadzony przez „Sławko” Sławomir Murański, zwanym dalej Organizatorem.
 2. Korzystanie z obiektu jest odpłatne. Ceny za korzystanie z toru i wyposażenia wynikają
  z cennika opracowanego przez Organizatora i znajdującego się w dyspozycji obsługi toru.
 3. Zasady użytkowania toru, cennik, formę, trasę, czas przejazdu, ilość gokartów na torze, kolejność jazdy oraz przerwy w działaniu toru ustala Organizator.
 4. Warunkiem korzystania z toru jest uiszczenie opłaty wstępu oraz akceptacja regulaminu po przez podpisanie formularza rejestracyjnego lub w systemie Karting Manager. Uczestnik jest zobowiązany do podania swoich prawdziwych danych osobowych podczas rejestracji. Rejestracja oznacza zapoznanie się Uczestnika z niniejszym regulaminem i jego pełną akceptację.
 5. Z toru mogą korzystać osoby w wieku od lat 6* i o odpowiednich do kierowania gokartem warunkach fizycznych. Osoby poniżej 16 lat będą dopuszczone do korzystania z toru wyłącznie za zgodą swoich opiekunów. Niezbędne jest zapoznanie się opiekuna
  z regulaminem i poświadczenie spełnienia jego warunków przez osobę korzystającą z toru oraz potwierdzenie tego faktu rejestracją podopiecznego w systemie Karting Manager. *dzieci od 3 roku życia mogą korzystać ze specjalnie przygotowanych gokartów BMW Z3. Jazdy gokartami BMW Z3 odbywają się wyłącznie z obsługą toru.
 6. Z toru nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających. Uczestnik oświadcza, iż nie istnieją okoliczności będące przeciwwskazaniem do korzystania przez uczestnika z toru. Organizator oraz obsługa toru w przypadku podejrzenia o niespełnienie warunków niniejszego regulaminu zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do jazdy i usunięcia go z obiektu bez zwrotu pieniędzy.
 7. Organizator ma prawo w każdej chwili przerwać jazdę bez zwrotu pieniędzy. W szczególnych przypadkach z winy uczestników Organizator ma prawo zatrzymać cały bieg bez doliczenia czasu lub wycofać z jazdy Uczestników ze względów bezpieczeństwa.
 8. Zakupione bilety są ważne wyłącznie w dniu zakupu i nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
 1. Reklamacje, uwagi lub sugestie co do oferty organizatora, sposobu organizacji obiektu oraz zasad korzystania z gokartów można składać bezpośrednio obsłudze lub na następujący adres e-mail: biuro@torkartingowy.eu
 2. Decyzje Organizatora oraz obsługi toru są bezsprzeczne i ostateczne. Wszystkie punkty niniejszego Regulaminu zostały zawarte aby zapewnić Uczestnikom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Zasady korzystania z toru:

 1. Każdy Uczestnik przed rozpoczęciem jazdy zobowiązany jest przejść szkolenie z zasad panujących na torze oraz przygotować się odpowiednio do jazdy:
 • posiadać kominiarkę wymaganą ze względów higienicznych (do nabycia w recepcji toru);
 • zapoznać się ze znaczeniem flag sygnalizacyjnych;
 • zapoznać się z warunkami na torze, kierunkiem jazdy i zasadami jazdy;
 • zabezpieczyć wszystkie ruchome części garderoby (szaliki, chustki, luźne bluzki itp.);
 • założyć kask ochronny i bezwzględnie nie opuszczać gokarta po rozpoczęciu wyścigu.
 1. Zabrania się uderzania w inne gokarty, bandy wytyczające tor jazdy, wciskania jednocześnie pedału gazu i hamulca oraz innych zachowań wpływających na bezpieczeństwo na torze.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania wymogów bezpieczeństwa oraz do zachowania ograniczonego zaufania wobec innych Użytkowników toru.
 3. Wszelkie problemy techniczne i nieprawidłowości należy zgłaszać obsłudze toru,
  a problemy podczas trwania wyścigu trzeba zasygnalizować przez podniesienie ręki oraz zatrzymanie się przy wyznaczonym przez pracownika miejscu.
 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w tylnej prawej części gokarta znajduje się silnik,
  na który należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na temperaturę którą osiąga i łatwość przypadkowego oparzenia.
 2. Osoby towarzyszące mogą oglądać wyścig tylko z miejsca wyznaczonego przez obsługę toru.
 3. Na terenie toru kartingowego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

Znaczenie flag sygnalizacyjnych:

 • flaga żółta i żółte światła: niebezpieczeństwo na torze – ograniczyć prędkość do tempa spacerowego absolutny zakaz wyprzedzania;
 • flaga niebieska: zmniejszyć prędkość, zjechać do zewnętrznej krawędzi toru i przepuścić szybszego Uczestnika;
 • flaga czerwona: zatrzymać gokarta w wyznaczonym miejscu i oczekiwać na polecenia obsługi
 • flaga czarno-biała szachownica: koniec jazdy – dokończyć powoli ostatnie okrążenie;
 • flaga czarna: zjazd do parku maszyn lub wykluczenie Uczestnika z dalszej jazdy;

Brak znajomości flag sygnalizacyjnych oraz pozostałych zasad panujących na torze
skutkuje niedopuszczeniem Uczestnika do jazdy.

*

Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, stosowanej sygnalizacji i wskazówek Organizatora oraz obsługi toru. Wszelkie wykroczenia względem regulaminu i zasad bezpieczeństwa na torze będą karane wykluczeniem Uczestnika z jazdy.

*

Wszystkie decyzje organizatora są ostateczne i nie podlegają dyskusji. Unieważnienie jednego z punktów regulaminu nie unieważnia pozostałych jego punktów.

Odpowiedzialność:

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody rzeczowe, osobowe i majątkowe jakie mogą wystąpić na skutek korzystania z toru oraz pozostałej części obiektu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie zostaną wyrządzone na skutek działań innych kierowców bądź osób trzecich.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów pozostawionych przez uczestnika na terenie obiektu.
 4. Kierujący pojazdem ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za spowodowane przez siebie szkody.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku zawodników, uczestników i osób przebywających na terenie obiektu z wyłączeniem przypadków wyraźnego zastrzeżenia zgody na publikację.
 6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress