GOKARTY Wrocław Racing Center – największy halowy tor kartingowy na Dolnym Śląsku. Szeroka flota gokartów, czystość i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie!

Regulamin Ligi

Regulamin – Dolnośląska Liga Kartingowa

Dolnośląska Liga Kartingowa (DLK – liga gokartowa) są rozgrywane na halowym torze kartingowym Wrocław Racing Center przy ul. Buforowej 2. DLK to zawody dla amatorów, miłośników i fanów kartingu na Dolnym Śląsku. Wyścigi III Sezonu będą rozgrywane w okresie wrzesień-grudzień 2017 w różnych formach.

 

Zapisy:

Aby wystartować w lidze gokartowej należy spełnić poniższe warunki:

 • być osobą pełnoletnią (osoby niepełnoletnie potrzebują zgody opiekuna);
 • być klientem Wrocław Racing Center tzn. wypełnić formularz rejestracyjny, przejść szkolenie, znać znaczenie flag sygnalizacyjnych oraz pozostałych zasad bezpieczeństwa na torze;
 • posiadać dotychczasowy czas poniżej 45 sek. na gokart 6,5KM;
 • ważyć ponad 75 kg lub doważyć się we własnym zakresie;
 • zgłosić swój start telefonicznie lub w grupie DLK na Facebook;
 • opłacić wpisowe oraz opłatę za start;

Przebieg zawodów:

DLK będzie składać się z 12 punktowanych rund. O zwycięstwie w lidze decyduje suma uzyskanych punktów w poszczególnych rundach po odliczeniu 2 najsłabszych startów. Formę zawodów, kierunek jazdy oraz czas trwania i ilość poszczególnych przejazdów ustala organizator przed każda poszczególną rundą.

Szczegółowa rozpiska godzinowa:

Dolnośląska Liga Kartingowa III Sezon będzie rozgrywany we wtorki o godz. 20:30 (począwszy od 26.09.2017)*

*organizator zastrzega sobie prawo zmiany dnia/godziny/formy zawodów po wcześniejszych ustaleniach z uczestnikami.

Terminy:

 • 26/09;
 • 3/10/17/24/31.10;
 • 7/14/21/28.11;
 • 5/12.12;

Opłaty:

Wpisowe: 20 zł (jednorazowo)

Opłata za rundę – 100 zł – płatne w dniu zawodów;

Regulamin i kary:

Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z ogólnym regulaminem toru Wrocław Racing Center oraz regulaminem DLK. Szczegóły dotyczące samych rund będą objaśniane każdorazowo na odprawie przed zawodami. Kary nakłada sędzia główny wyznaczony przez organizatora. Decyzje sędziego głównego są nieodwołalne i ostateczne.

Rodzaje kar:

– upomnienie

– nałożenie kary czasowej (5-60 sek.) jako dodatkowego czasu doliczonego do sesji kwalifikacyjnej bądź przejazdu w wyścigu;

– całkowite wykluczenie zawodnika z zawodów – dyskwalifikacja.

Flagi

NIEBIESKA – pokazywana zawodnikom dublowanym w celu przepuszczenia liderów wyścigu podczas finału. Flaga koloru niebieskiego nie obowiązuje podczas kwalifikacji.

ŻÓŁTA (OKRES NEUTRALIZACJI) – wspierana dodatkowo ostrzegawczymi światłami na torze oznacza wypadek bądź niebezpieczeństwo na torze. Pokazywana podczas kwalifikacji nakazuje zawodnikom znaczne obniżenie prędkości, całkowity zakaz wyprzedzania i zachowanie ostrożności do czasu zgaszenia świateł ostrzegawczych. Sygnalizowana podczas wyścigu powoduje okres neutralizacji, który pociąga za sobą zakaz wyprzedzania, zachowanie ostrożności i utworzenie ponownie szyku za liderem.

CZERWONA – podczas kwalifikacji nakazuje zatrzymanie gokarta w miejscu sygnalizowanym przez sędziego. Zatrzymując się w wyznaczonym miejscu nie wolno opuszczać gokartów z wyjątkiem, gdy sędzia wyda taką decyzję.

CZARNA – zjazd do parku maszyn lub wykluczenie zawodnika z wyścigu.

SZACHOWNICA – pokazywana na linii start/meta oznacza koniec kwalifikacji bądź wyścigu.

Zasady, wykroczenia i kary

1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zasad określonych niniejszym regulaminem pod rygorem nałożenia przez sędziego jednej z kar przewidzianej w niniejszym regulaminie, o ile nie ustalono z góry kary nakładanej za złamanie wskazanego punktu regulaminu.

2. W momencie jakiejkolwiek kolizji, wypadku bądź awarii gokarta, zawodnik zobowiązany jest podnieść rękę do góry w celu przywołania obsługi toru bądź sędziego, cały czas pozostając w gokarcie.

3. Tor jazdy: zawodnik poprzedzający ma prawo wyboru optymalnego toru jazdy i zmiany tego toru jeden raz przed zakrętem jak również zamykania tzw. „drzwi”, czyli blokowania rywala jadącego z tyłu poprzez zejście do wewnętrznej zakrętu. Zamykanie „drzwi” może odbywać się przy wejściu w zakręt do momentu kiedy gokart atakujący z tyłu znajduje się poniżej 1/2 swojej długości w stosunku do karta broniącego swojej pozycji. Od połowy długości każdy z zawodników musi zachować swój tor jazdy po stronie, na której aktualnie się znajduje.

4. Wyprzedzanie: sposób rywalizacji zawodników pozostaje dowolny z zachowaniem wszystkich wymienionych przepisów objętych niniejszym regulaminem. Następujące rzeczy są niedozwolone i karane podczas manewru wyprzedzania: ewidentne wypchnięcie z toru jazdy w tył zawodnika poprzedzającego, zepchnięcie zawodnika na bandę ze skutkiem poważnej utraty prędkości bądź doprowadzenia do kolizji oraz spowodowanie kolizji podczas wykonania nieprzepisowej próby ataku. Kary od 5sek.-60sek. – do decyzji sędziów.

W każdej pozostałej sytuacji, w której zawodnik dopuści się cięższych przewinień otrzymuje dyskwalifikację w rozgrywanym wyścigu w postaci otrzymania czarnej flagi.

5. Podczas okresu żółtej flagi, zawodnik będący aktualnie na pierwszej pozycji ma za zadanie znacznie obniżyć swoją prędkość tak, aby w możliwie najkrótszym czasie pozostali zawodnicy mogli utworzyć szyk do ponownego wznowienia wyścigu. Za rażące naruszenie tego przepisu i bezcelowe wydłużanie okresu neutralizacji lider otrzyma ostrzeżenie i doliczenie dodatkowych 5 sekund do całkowitego pokonanego przez niego dystansu, za ponowne naruszenie tego przepisu w tym samym wyścigu nakładana będzie kara w postaci wywieszenia czarnej flagi.

6. Awarie: w przypadku wystąpienia awarii w gokarcie przed rozpoczęciem wyścigu, zawodnik może mieć wymieniony kart na inny, jeśli rezerwowy jest dostępny. W trakcie trwania wyścigu odpada z zawodów lub zostaje usunięty z toru, gdy awaria karta jest na tyle poważna, iż stwarza realne zagrożenie dla pozostałych zawodników (nakaz zjazdu do boksu zasygnalizowany przez sędziego czarną flagą).

7. Następujące pozostałe rzeczy są niedozwolone w trakcie zawodów:

– jazda zygzakiem;

– celowe uderzanie i popychanie;

– gwałtowne hamowanie bez uzasadnienia;

– blokowanie rywali podczas dublowania;

– zdejmowanie kasku i innych elementów ubrania podczas jazdy do momentu zatrzymania gokarta w wyznaczonym regulaminowo lub wskazanym przez sędziego miejscu.

– wysiadanie z gokarta na torze podczas trwania jazdy bez zezwolenia sędziego lub obsługi toru.

– wszelkie inne nie wymienione tu zachowania niebezpieczne lub mające na celu uniemożliwienie udziału w zawodach rywalom;

Pit-stop:

Procedura zajazdu do pit-stopu:

1. po wyjściu z przedostatniego zakrętu (zakręt prawy 180) zjechać do prawej krawędzi toru;

2. podnieść rękę – sygnalizując zjazd do PS;

3. zredukować prędkość (bezpieczny wjazd do PS);

4. zatrzymać się w wyznaczonym polu nr 1;

5. nacisnąć włącznik świateł/timer (światło czerwone świeci się 18 sek.)

6. podjechać i zatrzymać się w wyznaczonym polu nr 2;

7. wyjechać z PS po zgaśnięciu czerwonego światła;

8. zachować bezpieczeństwo przy wyjeździe z PS.

Uwaga! Zawodnicy będący na torze mają pierwszeństwo przejazdu.

Nad wjazdem do PS zjadają się dwie czerwone lampy, które informują o możliwości wjazdu do PS.

W PS mogą jednocześnie przebywać 2 gokarty (po lewej i prawej linii PS). Świecąca na czerwono lewa lampa informuję, że lewa linia PS jest zajęta. W przypadku gdy zawodnik zjeżdża do PS w momencie, kiedy inny gokart jest w trakcie odbywania PS, musi zatrzymać się w polu nr 1 i oczekiwać na wyjazd z PS zawodnika poprzedzającego (opuszczenie pola nr 2) rozpoczynając procedurę PS od pkt 5-8.

Kary Pit-stop

 • niewykonanie obowiązkowego PS – dyskwalifikacja;

 • niewykonanie procedury zjazdowej pkt 1-3 po 5 sek.;

 • przejazd przez PS bez próby wykonania procedury pkt 4-7 – dyskwalifikacja;

 • niezatrzymanie lub nieprawidłowe zatrzymanie w wyznaczonym polu – 5 sek.;

 • wyjazd z PS przed zgaśnięciem czerwonego światła – 10 sek.;

 • uderzenie w gokart stojący w polu nr 1 – 15 sek.;

 • spowodowanie zagrożenia przy wjeździe/wyjeździe z PS – od 10-30 sek;

 • spowodowanie kolizji przy wjeździe/wyjeździe – 30sek.-60sek. lub dyskwalifikacja;

 • pozostałe kary do decyzji sędziów.

Punktacja:

1. – 32 pkt
2. – 29 pkt
3. – 28 pkt
4. – 27 pkt
5. – 26 pkt
6. – 25 pkt
7. – 24 pkt
8. – 23 pkt
9. – 22 pkt
10. – 21 pkt
11. – 20 pkt
12. – 19 pkt
13. – 18 pkt
14. – 17 pkt
15. – 16 pkt
16. – 15 pkt
17. – 14 pkt
18. – 13 pkt
19. – 12 pkt
20. – 11 pkt
21. – 10 pkt
22. – 9 pkt
23. – 8 pkt
24. – 7 pkt

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress